Financieel Beleid

Stadsherstel Woerden is een onafhankelijke instelling die nauw samenwerkt met de gemeente Woerden. De stichting kan panden verwerven, restaureren en weer verkopen of verhuren.
De gemeente Woerden heeft via een lening het eerste kapitaal beschikbaar gesteld aan de stichting. Met dit werkkapitaal gaat de Stichting aan de slag gaan om nieuwe inkomsten te verwerven uit herstel en verkoop van panden. Ook verwerft de Stichting inkomsten uit giften: donaties, legaten of anderszins.

Stadsherstel Woerden is erkend als een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De Stichting probeert ook inkomsten te verkrijgen uit giften: donaties, legaten of anderszins.
De stichting gaat verder onderzoeken of en in hoeverre het uitbrengen van aandelen of certificaten de financiële armslag van de stichting kunnen vergroten.

Giften aan de stichting Stadsherstel kunnen ook in natura zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een te restaureren object. Dit kan interessant zijn als u het als eigenaar niet kunt opbrengen een pand te restaureren. De restwaarde kan zo laag zijn dat alleen de grond nog iets opbrengt. Het pand zal dan tegen de vlakte gaan.

Wilt u toch de weg op van herstel dan kunnen wij in samenwerking met u een nieuwe bestemming kiezen. U vermijdt kaalslag, het pand krijgt een tweede leven, uw bezit wordt weer een sieraad in zijn omgeving.
 

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden