Waardevolle bebouwing

Waardevolle bebouwing bevindt zich in alle kernen en het buitengebied.

Woerden

Alleen in de stad Woerden bevindt zich een aantal grote monumenten. Daarnaast zijn er woonhuizen en pakhuizen (kaas!) uit diverse tijdperken, evenals een diversiteit aan villa’s en woonhuizen.

 

Een kaaspakhuis aan de Oranjestraat dat het niet heeft gered.                                         
Langs de toevoerwegen bevinden zich eveneens fabrieksgebouwen, pakhuizen, werkplaatsen, woonhuizen, directeurswoningen. De linten bieden bebouwing met een eigen karakter: boerderijen langs Cattenbroek, Breeveld, Kromwijk en gemengde bebouwing langs Rietveld en Barwoutswaarder.

Harmelen

Het dorp Harmelen omvat winkels, woonhuizen en kleinschalige dorpsbebouwing. Langs de toevoerwegen: (voormalige) boerderijen, (kleine) woonhuizen en bedrijfsgebouwen. Ook hier lintbebouwing met boerderijen en woonhuizen langs
Breeveld/Haanwijk, Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop en Reijerscop.

Kamerik

Kamerik heeft een beschermd dorpsgezicht met interessante elementen. Noordelijk ligt de kleinste kern Kanis met dorpsbebouwing. Lintbebouwing met boerderijen en woningen vinden we langs de Van Teijlingenweg, Mijzijde, Teckop, ’s Gravesloot en Houdijk.

Zegveld

Ook de kern Zegveld heeft agrarische dorpsbebouwing en langs de linten Hoofdweg, Rondweg, Molenweg en Meije vele boerderijen.

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden