Welke panden

Bedreigde beeldbepalende panden

Het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en hun buitengebied dat binnen de doelstelling van Stadsherstel Woerden aangekocht en gerestaureerd kan worden, is beperkt.
Stadsherstel Woerden richt zich alleen op de panden en bouwwerken die bedreigd worden. Wij houden van een uitdaging en pakken alleen de gebouwen aan die onze hulp het meest kunnen gebruiken!

Veel variatie

Maar er is méér de moeite van het behoud waard: het gaat niet alleen om woonhuizen maar ook om voormalige scholen, fabrieken, werkplaatsen en leegkomende agrarische bebouwing. Stadsherstel Woerden is er niet alleen voor monumenten. Ook architectuur uit de periode van de wederopbouw kan voor restauratie in aanmerking komen.
En dan zijn er de twijfelgevallen: het kan zijn dat een pand niet binnen de bovenstaande opsomming valt, maar naar de mening van het bestuur wel binnen de doelstelling van de Stichting past. Ook dan kan herstel in overweging worden genomen.

En verder

De stichting wil zich voorts inzetten voor het behoud van waardevolle gevelwanden, ensembles en historisch-stedenbouwkundige structuren. Bij deze categorie monumenten zal de inbreng van de stichting niet verder gaan dan het restaureren van individuele objecten die binnen zo’n complex aanwezig zijn.

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden