Beleid

Financieel beleid

Stichting Stadsherstel Woerden is een onafhankelijke instelling die nauw samenwerkt met de gemeente Woerden. De gemeente heeft via een lening het eerste kapitaal beschikbaar gesteld aan de stichting. Met dit werkkapitaal gaat de stichting aan de slag om nieuwe inkomsten te verwerven uit herstel en verkoop van panden. Daarnaast verwerft de stichting inkomsten uit giften: donaties, legaten of anderszins.

Stichting Stadsherstel Woerden is erkend als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De stichting gaat verder onderzoeken of en in hoeverre het uitbrengen van aandelen of certificaten de financiële armslag kunnen vergroten.

Giften aan Stichting Stadsherstel kunnen ook in natura gedaan worden, bijvoorbeeld in de vorm van een te restaureren object wanneer eigenaren dit niet zelf kunnen opbrengen. De restwaarde kan zo laag zijn dat alleen de grond nog iets opbrengt. Het pand zal dan tegen de vlakte gaan. Kiest u toch liever voor herstel, dan kunnen wij in samenwerking met u een nieuwe bestemming kiezen. U vermijdt kaalslag, het pand krijgt een tweede leven en uw bezit wordt weer een sieraad in zijn omgeving.