Panden

Welke panden

Bedreigde beeldbepalende panden

Het aantal rijks- en gemeentelijke monumenten in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en hun buitengebied dat binnen de doelstelling van Stadsherstel Woerden aangekocht en gerestaureerd kan worden, is beperkt. Stadsherstel Woerden richt zich alleen op de panden en bouwwerken die bedreigd worden. Wij houden van een uitdaging en pakken alleen de gebouwen aan die onze hulp het meest kunnen gebruiken!

Maar er is méér de moeite van het behoud waard: niet alleen woonhuizen maar ook voormalige scholen, fabrieken, werkplaatsen en leegkomende agrarische bebouwing hebben hulp nodig. Stadsherstel Woerden is er niet alleen voor monumenten. Ook architectuur uit de periode van de wederopbouw kan voor restauratie in aanmerking komen.

En dan zijn er de twijfelgevallen: het kan zijn dat een pand niet binnen de bovenstaande opsomming valt, maar naar de mening van het bestuur wel binnen de doelstelling van de stichting past. Ook dan kan herstel in overweging worden genomen.

De stichting wil zich ook inzetten voor het behoud van waardevolle gevelwanden, ensembles en historisch-stedenbouwkundige structuren. Bij deze categorie monumenten zal de inbreng van de stichting niet verder gaan dan het restaureren van individuele objecten die binnen zo’n complex aanwezig zijn.

Waardevolle panden

Woerden

In de stad Woerden bevindt zich een aantal grote monumenten. Daarnaast zijn er woonhuizen en pakhuizen uit diverse tijdperken, evenals een diversiteit aan villa’s en woonhuizen. Ook zijn er langs de toevoerwegen fabrieksgebouwen, pakhuizen, werkplaatsen, woonhuizen en directeurswoningen. De linten bieden bebouwing met een eigen karakter: boerderijen langs Cattenbroek, Breeveld, Kromwijk en gemengde bebouwing langs Rietveld en Barwoutswaarder.

Harmelen

Het dorp Harmelen omvat winkels, woonhuizen en kleinschalige dorpsbebouwing. Langs de toevoerwegen: (voormalige) boerderijen, (kleine) woonhuizen en bedrijfsgebouwen. Ook hier lintbebouwing met boerderijen en woonhuizen langs Breeveld/Haanwijk, Harmelerwaard, Breudijk, Gerverscop en Reijerscop.

Kamerik

Kamerik heeft een beschermd dorpsgezicht met interessante elementen. Noordelijk ligt de kleinste kern Kanis, met dorpsbebouwing. Lintbebouwing met boerderijen en woningen vinden we langs de Van Teijlingenweg, Mijzijde, Teckop, ’s Gravesloot en Houdijk.

Zegveld

Ook de kern Zegveld heeft agrarische dorpsbebouwing en langs de linten Hoofdweg, Rondweg, Molenweg en (Oude) Meije vele boerderijen.