Werkwijze

Onze werkwijze

Stichting Stadsherstel Woerden spant zich in voor het behoud van onroerend goed dat architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevol is. Dit doen wij door aankoop, restauratie en verkoop. In bijzondere gevallen, indien sprake is van een passende invulling in een historische entourage, valt ook nieuwbouw hieronder.

Veelal zal het gaan om projecten die voor particulieren niet haalbaar zijn en die aan de andere kant voor (grotere) marktpartijen financieel niet interessant zijn. Het werkterrein is de gehele gemeente Woerden, dus inclusief de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Maar ook het landelijke gebied buiten de kernen.

Het bestuur neemt een project in behandeling na zorgvuldige afweging van een aantal aspecten: de monumentale en historische waarde van het object, de bouwkundige toestand, de mogelijkheden voor toekomstig gebruik en uiteraard de financiële haalbaarheid.

Juist als een pand in verval de status van rijksmonument heeft kunnen eigenaren er baat bij hebben de stichting in te schakelen. Veel eigenaren zijn huiverig om bij de overheid aan te kloppen. Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren.