Rietveld 25, Woerden Opgeleverd

Rietveld 25/25a, WoerdenHarmelenNederland

Gemeente Woerden en Stichting Stadsherstel hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de voormalige burgemeesterswoning Rietveld 25/25a aan de stichting. Wethouder Martin Schreurs namens de gemeente Woerden en voorzitter Marjolein Verburg en secretaris Tamara Ottens van de Stichting Stadsherstel hebben op 8 oktober 2015 hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst. De stichting wil het historische pand in oude luister herstellen en vervolgens verkopen.

Foto’s

Historie

Het pand Rietveld 25/25a staat in Woerden bekend als De Burgemeesterswoning en is gebouwd in 1852. Het betreft een vrijstaand woonhuis gelegen tussen de Oude Rijn en de weg Rietveld; het bestaat uit één bouwlaag met kap. De bouwmassa is in nog originele staat. De architectuur is harmonisch en karakteristiek voor de bouwtijd.

Rietveld 25 is in 1852 gebouwd door de steenfabrikant Dirk Kolde Haan, die er met zijn gezin ook woonde. Ziin zoon Jan Hendrik de Haan verkocht het rond 1875 aan Cornelis Brunt, een telg uit de bekende Rietveldse steenbakkersfamilie. Hij en later zijn zoort Pieter Jonker Brunt bewoonden het huis tot 1924. In 1925 verkocht laatstgenoemde, inmiddels ook burgemeester van Rietveld, Waarder en
Barwoutswaarder, het aan Jacobus Brunt, een andere steenfabrikant.

In 1947 is het pand verkocht aan de toen nog bestaande gemeenten Barwoutswaarder, Waarder en Rietveld om te verhuren als ambtswoning voor de burgemeester van die gemeenten. Alleen burgemeester H.H.C.Vos heeft er van 1948 tot 1951 gewoond, hij was Burgemeester van Barwouswaarder van 1947 tot 1951. Toen hij in 1951 Burgemeester van Woerden werd (1951-1965) is hij met zijn gezin in de ambtswoning op de Oostdam 8 in Woerden komen wonen. Daar heeft tot zijn overlijden op 31 augustus 1965 gewoond.

Na de verhuizing van burgemeester Vos in 1951 naar Woerden verhuurde de gezamenlijke gemeenten het pand weer en werd het gesplitst in twee woningen. Na de gemeentelijke herindeling van 1964 is het pand eigendom geworden van de Gemeente Woerden. Na het overlijden van de toenmalige bewoonster, mevrouw De Vos sr. (geen familie dus van Burgemeester Vos) wordt haar deel van de woning niet meer gebruikt en ongeschikt verklaard voor bewoning. Het rechterdeel blijft als woning in gebruik door een zoon van mevrouw De Vos sr. en zijn gezin. Zij blijven er wonen tot februari 2014. Sindsdien is er anti-kraak bewoning via AdHoc.

Een aantal malen (1991, 2014) is geprobeerd het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het pand is echter niet op die lijst gekomen omdat dit een belemmering zou vormen voor de aanleg van de randweg. Nu de aanleg van de Westelijke Randweg definitief van de baan is, raadsbesluit van 3 juli 2015- in ieder geval op deze locatie-, heeft het College van B & W het pand op 8 oktober 2015 verkocht aan de Stichting Stadsherstel Woerden. Bij de verkoop heeft het pand de Gemeentelijke Monumenten status verkregen.

Omdat er alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud is gepleegd, het huis zou immers gesloopt worden, is de bouwkundige kwaliteit maar zeer matig! In het najaar van 2007 is het dak van de prachtige serre ingestort. In verband met de veiligheid is deze vervolgens tot aan de vloer gesloopt. De twee muuropeningen vanuit het voormalige woonhuis naar de serre zijn vervolgens dichtgemetseld. Gelukkig is omdat de mogelijkheid tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst nog steeds bestond, de serre voorafgaand aan de sloop goed in kaart gebracht met foto’s en tekeningen. Daar heeft de stichting nu veel profijt van!

Lees verder

Maak een keuze

Details

Bouwjaar: 1852 Aangekocht in: 2003 Start restauratie: 2006 Oplevering: 2009

Kenmerken