Werkwijze Stadsherstel

De stichting Stadsherstel Woerden spant zich in voor het behoud van onroerend goed dat architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevol is. We doen dit door aankoop, restauratie en verkoop van zulk onroerend goed. In bijzondere gevallen kunnen we de ook voor nieuwbouw kiezen indien sprake is van een passende invulling in een historische entourage.
Veelal zal het gaan om projecten die voor particulieren niet haalbaar zijn en die aan de andere kant voor (grotere) marktpartijen financieel niet interessant zijn. Het werkterrein is de gehele gemeente Woerden, dus inclusief de dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Het bestuur neemt een project in behandeling na zorgvuldige afweging van een aantal aspecten: de monumentale en historische waarde van het object, de bouwkundige toestand, de mogelijkheden voor toekomstig gebruik en uiteraard de financiƫle haalbaarheid van het project.

Juist als een pand in verval de status van rijksmonument heeft kunnen eigenaren er baat bij hebben de stichting Stadsherstel in te schakelen. Veel eigenaren zijn huiverig om bij de overheid aan te kloppen. Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren.

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden